1. dominant iki cinsiyetin de fiziksel ve/veya psikolojik özelliklerine sahip olma durumu. birey fiziksel bakımdan iki üreme organı veya fenotipinde diğer cinsiyetin üreme organını, farklı kromozomları taşıyor olabilir. interseksüel bireyler de diğer cinsiyetler gibi aseksüel, biseksüel, heteroseksüel vs. olabiliyorlar. bilinen cinsiyetlere üçüncü bir cinsiyetin eklenmesi gerektiği düşüncesi tartışılıyor. diğer bir tartışmalı nokta da ailelerin çocuklarındaki bu durumu küçük yaşta operasyonlarla dominant kadın veya erkek cinsiyetlerinden birine çevirmeleri üzerinedir. işin ironik tarafı translar devlet desteğiyle geçiş sağlayamazken, interseks bireyler çeşitli toplumsal ve estetik kaygılarla küçük yaşta geçişe zorlanıyor. yine de ergenlikte veya çok daha ileride örneğin bebek isteği olan kadınlarda da saptanması halinde operasyon düşünülürse hekimler kişinin psikolojik bakımdan hazırlanmış olduğu cinsiyete geçişini önermekteler.

    ek olarak (bkz: hermafrodit)

    edit: başlığın sağlık kanalına açılmasının nedeni genotipteki farklılıkların fenotipi de etkiliyor olması, çeşitli genetik sendromlarla da görülebiliyor olması, psikolojik etkilenme düzeyi ve işin operatif boyutudur. diğer kanallarda ilişkiler boyutu da tartışılabilir tabi ki.