1. isı transferi maddeler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerji aktarımıdır. üç yolla gerçekleşir.

    1) iletim: atomik ve moleküler düzeydeki hareketlerle enerji aktarımı şeklinde gerçekleşir. fourier ısı iletim yasası ile modellenir.

    2) taşınım: durgun bir katı cisim ve üzerinden akan akışkanın oluşturduğu hız sınır tabakasının etkisiyle ve ısıl sınır tabakadaki sıcaklık farkıyla gerçekleşir. basitçe akışkanın yüzeydeki ısıyı süpürmesi olarak düşünülebilir. newton soğuma kanunuyla modellenir.

    3) işınım: maddelerin elektromanyetik dalgalar ve fotonlar vasıtasıyla yaydığı enerjidir. stefan-boltzmann yasasıyla modellenir.
  2. iletim için konuşuyorsak, her zaman sıcaktan soğuğa gerçekleşen olaydır. diğer transfer yöntemleri hakkında çok bilgim olmamakla birlikte, üniversite fizik 1'inin bana verebildiği bu kadardır.

    yeterli mi? yeterli.