1. gamit
  2. kendinden olmayan herkesi herşeyi.
  3. insanın insanlığa olan umudunu kesiyor.
  4. sünni dışı tüm oluşumları birde off vakitte karı kız kesiyormuş muta nikahı ile.
  5. işid, karanlığa sürüklenmiş, cehalete itilmiş, bilginin aydınlığından mahrum bırakılmış koskoca bir coğrafyayı kesiyor, bir zamanlar medeniyetin capcanlı, umudun yemyeşil olduğu topraklarda bitecek tüm ağaçları, bu ağaçların gölgesinde, sevecek, oynayacak, ilk aşkını yaşayacak, güzel günleri anımsayacak olan çocukları kesiyor. kan anımsansın, karanlık hatırlansın istiyor ve tüm ışık kaynaklarını kesiyor.
  6. bu sorunun cevabını bulmak için amerika'nın ırak'ı işgal ettiği yıllara gitmek lazım.
    bush 11 eylül saldırılarının ardından "yahudiler ve hristiyanlar öldürülüyor, bu bir haçlı seferidir" diyerek ırak'ı işgale başladı. saddam'ı devirdiler ırak'ı harabeye çevirdiler bu saldırgan politikalar da ışid'i doğurdu. saddam'ın kızı ne demişti? "babamı astığınıza pişman olacaksınız"
    hoppa