• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
Yazar Hesiodos
işler ve günler - hesiodos
hesiodos (y. mö viii. yüzyıl): kullandığı dil, yapıtlarının taşıdığı bazı karakteristik özellikler, hayatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz hesiodos’un aiol ve ion kökenli olduğunu göstermektedir. büyük ozana ait olduğu kanıtlanmış iki önemli eserden biri olan theogonia, evrenin yaratılışı, tanrıların doğuşu, tanrıların ve tanrısal varlıkların soyları gibi yunan kozmolojisini kuran meseleler ile belli başlı yunan efsanelerini konu alan epik bir eserdir. yunan didaktik şiirinin ilk örneği kabul edilen işler ve günler’de ise ozan, insanlık tecrübesine adalet, erdem, çalışma, cömertlik, hak, hukuk, düzen ve doğruluk gibi kavramların “gerçeğini” söyleyerek dokunur; tarım, denizcilik işlerine dair işlevsel bilgiler sunar; ayın uğurlu ve uğursuz günlerini sıralar. bu bilgece öğütler anadolu insanına yabancı gelmeyecektir, zira konuşan sadece hesiodos değil, aynı zamanda akdeniz halklarıdır. hasan âli yücel klasikler dizisi, bu iki eserin bu en değerli çevirisini, azra erhat’ın hazırladığı “hesiodos eseri ve kaynakları” başlıklı inceleme ve sözlük eşliğinde yeniden okurla buluşturuyor.
  1. hesiodos'un daha çok toplumun gündelik hayatını anlattığı eseridir. eşitlik arayan tavrı bu eserinde de vardır. lakin bu eşitlik ekonomsal alanlarda aranır. kadının toplumsal yerinin önceki devirlere göre gerilediğini eserinde anlattığı pandora mitosu sayesinde anlarız. lakin bu mitos hesidos'un genel yargısı ile değil çağının düşünceleri ile yansıtılır.
    kahramanlık çağı'nın yağmalarla şekillenen ekonomisi ve kargaşası yoktur. tarımsal düzene geçiliyordur. yani aristokratlar artık artı değeri tarımla sağlamaya başlamışlardı. bu düzen savaşçılık değil, çalışkanlık erdemini gerektirmektedir. ama asiller buna yanaşmamıştır. kahramanlık çağı'nda bir nevi beden işi sayılacak savaşla uğraştıkları için çalışkanlık erdemdi. ama yağma savaşları azalıp tarıma yönelince sadece köleler yapmalı diyerek çalışkanlığı erdemden saymayıp aşağılamışlardır. bu eseriyle hesiodos adil toplumun giderek bozulduğunu anlatmaya çalışır ama fiilen sansürlenerek elverişli bir sosyal ortamda yankı bulamaz.
    sezgi