ismail hakkı uzunçarşılı

Kimdir?

ismail hakkı uzunçarşılı (1888, istanbul - 10 ekim 1977), türk siyasetçi ve tarihçi.
1912'de darülfünun'un edebiyat bölümünü bitirerek kütahya idadisi tarih öğretmenliğine atandı. 1921'de gittiği ankara'da, ulusal hükumetçe önce trabzon lisesi'nde, sonra kastamonu idadisi'nde görevlendirildi. öğretmenliği çeşitli okullarda sürdüren uzunçarşılı 1926'da ilköğretim müdürü, 1927'de balıkesir milletvekili oldu. meclis çalışmalarının yanı sıra 1932-1938 arası istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümü'nde dersler verdi; türk tarih kurumu'nda görev yaptı. 1950'de milletvekilliğinden ayrılarak yalnızca tarih çalışmalarını uğraş edindi. kastamonu'da çıkan açık söz gazetesine çıkan yazılarla adını duyurdu. ilk çalışmalarını kütahya şehri (1932) gibi yerel tarih araştırmalarına ayırdı. daha sonra anadolu beylikleri'ni inceleme konusu edindiyse de osmanlı imparatorluğu'nun siyasal tarihine ve devlet örgütüne ilişkin kitaplarıyla tanındı.

eserleri;
- kastamonu tarihi
- balıkesir tarihi
- bizans ve selçukilerle germiyan ve osman oğulları zamanında kütahya şehri
- anadolu beylikleri ve akkoyunlu, karakoyunlu devletleri
- meşhur rumeli ayanları
- osmanlı devleti saray teşkilatı
- osmanlı devletinin ilmiye teşkilatı
- osmanlı devletinin merkez ve bahriye teşkilatı
- osmanlı devleti teşkilatında kapukulu ocakları
- osmanlı devletinin teşkilatına medhal
- osmanlı tarihi i-iv
- çandarlı vezir ailesi
- midhad paşa ve yıldız mahkemesi
  1. türk tarihinde ordünaryüs profosör ünvanıyla önemli yer edinmiştir. osmanlı tarihi üzerine yazmış olduğu dört ciltlik kitap başvuru eser niteliğindedir. bu esere bakılmadan osmanlı tarihi üzerine yazılan kitaplardan çok fazla birşey beklenmemelidir.