• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
ispanya'nın kısa tarihi - william d. phillips carla rahn phillips
ispanya farklı unsurlar barındıran nüfus yapısı ve avrupa dışındaki uygarlıklarla yakın ilişkileri bakımından avrupa'nın geri kalanından farklıdır. bu kitap, ispanya'nın uzun ve karmaşık tarihi hakkında yararlı bir giriş sunarak ispanya'nın farklılığını anlamamıza yardımcı oluyor.
ilk bölümlerde, göç dalgalarının ispanya'nın nüfus yapısının yanı sıra siyasi ve sosyal karakterini nasıl şekillendirdiği ele alınıyor. örneğin ortaçağ ispanyası, hıristiyan, müslüman ve yahudi cemaatlerin bir arada yaşadığı benzersiz bir geçmişi sergilemekteydi. aynı zamanda, hıristiyan ve islami siyasi güçler arasında yüzyıllarca süren çatışmalar her iki tarafı da kaçınılmaz olarak dinsel aşırılıklara sürüklemişti. ortaçağın sonunda zafere ulaşan hıristiyan krallığının dinî kimliği, ispanya'daki yaşamın her yönüne nüfuz etmişti. dinsel kimliğe ve ona karşı görüşlere ilişkin izler bugün bile varlığını sürdürmektedir ve bu nokta hesaba katılmadan ispanya tarihi anlaşılamaz.
kitapta ele alınan bir başka tema ise iktidar mücadelesidir. modern dönemin başlarında önce habsburg hanedanı ve ardından gelen bourbonlar dünyanın bu ilk küresel imparatorluğunu yönetmişlerdi. bu süreçte, ispanyol bürokrasisi dünyanın her yerinde baş gösteren sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştı. bunlar küreselleşmenin getireceği yeni zorlukların habercisiydi. 1650'ye gelindiğinde ispanya avrupa'daki egemen güç konumunu rakiplerine kaptırdı, ama imparatorluk xix. yüzyıl başlarına kadar varlığını sürdürmeyi bildi. ispanya'nın geçmişte küresel bir güç olmasının bıraktığı izler bugün bile ispanyol siyasi hayatının renklerini oluşturmaya devam etmektedir.
  1. farklı kültür ve medeniyetlerin beşiklerinden biri olan ispanya'nın tarihine dair güzel bir kitap. müslüman hakimiyetinden coğrafi keşiflere birçok konuya değiniyor. kitaptan faydalanarak farklı okumalar yapılabilir. endülüs ve ispanya iç savaşı dışında ispanya ile alakalı kitap pek yoktu. literatüre güzel bir katkı.
    sezgi