1. türkiye'nin bir ili. genç nüfusu bol, caddeleri ve sokakları ferah bir il. gül ve ilgili ürünleriyle ünlüdür.
 2. gül ile ünlüdür ama sokaklarında bu sene bir sürü lale dikilmiştir alakasız yerlere kocaman gereksiz ve sanatsal açıdan hiçbir beğenisi olmayan kocaman gül heykelleri konulmuştur. öğrenci ve askerle geçimini sürdürdüğü için sürekli öğrenciyi kazıklama eğilimi olan şehirdir pek fazla refah olduğu da günümüz için söylenemez sokaklarında gezerken somalili insanların yada suriyeli göçmenlerin sizi bıçaklama tehlikesi olduğu gibi arka sokakların da geceleri bir sürü uyuşturucu bağımlısı ve mahalleleri bulunmakta. mesela evimin önünden ayakkabılarımı çalıp uyuşturucu için satmışlardır. büyük şehirlerden buraya okumaya gelen arkadaşlar mutlaka iyi bir arkadaş çevresi edinmeliler yoksa bar vs gibi yerlerde bir süre sonra sıkılabilirler. hele ki ıspartalılardan özellikle kaçmalılar çünkü ıspartalı'ya ev kirası 200 tl iken öğrenciye bu kira 600 tl olabiliyor o yüzden öğrenci apartları birinci tercih olarak seçilmeli desem de orada da kiralar 450 tl ye bulunursa ne ala.
 3. herkesi seven ve kucaklayan yeni bir kafesi vardır artık. gevşek kafe-bar ile küçük şehir gıybetlerine maruz kalmadan hayatın tadını çıkarabilirsiniz. yolunuz düşerse uğrayın derim.
 4. akdeniz bölgesi'nin içbatı kesiminde, göller yöresi'nde bulunan gölleri, gülleri ve halılarıyla meşhur ildir. ısparta'nın yalvaç ilçesi uluslararası sakin şehir (cittaslow) unvanına sahiptir.

  il toprakları oldukça yüksek ve dağlıktır. batı toroslara bağlı dağlar buraları engebelendirir. iç kesimler ise çukurlaşmıştır. karakuş ve sultan dağlarının en yüksek kesimleri ısparta ilinin kuzeydeki doğal sınırını oluşturur. bu sınır, aynı zamanda akdeniz bölgesi ile ege ve iç anadolu bölgelerini de birbirlerinden ayırır. ilin doğusunda en yüksek doruğu olan dedegül (dedegöl) dağı ve güllüce (anamas) dağı yükselir. göller yöresi ilin yüksek kesimlerinden bir diğeridir. şehir merkezinin doğusunda bulunan davras dağı da bu kesimin en önemli yükseltisidir. ilin orta kesimindeki çöküntü alanlarının alüvyonlarla dolması sonucunda oluşan ısparta ovası verimli bir tarım alanıdır. batısında burdur gölü'ne, doğusunda ise beyşehir gölü'ne sınırı olan ilin en önemli gölü eğirdir gölü'dür. ilin alçak kesimlerinin bitki örtüsü step (bozkır) görünümündedir. dağlık kesimler ise gür ormanlarla kaplıdır.

  kadim bir yerleşim yeri olan ısparta ilinin çeşitli kesimlerinde yapılan kazılarda, eski çağlara ait buluntulara rastlanmıştır. kapadokya kaynaklarında "arzava ülkesi" olarak anılan yöre, küçük krallıklardan oluşan bir konfederasyon yapısındaydı. m.ö. xııı. ve xıı. yüzyıllarda batıdan gelen halklar, arzavaların birliğini dağıttılar. devam eden çağlarda friglerin, lidyalıların, sabarların (sabirler), makedonyalıların ve perslerin yönetimine giren bu yöre, anadolu'daki pisidya (pisidia) bölgesinin sınırları içindeydi.

  bu yöre, m.ö. vıı. yüzyılda buralarda egemenlik kuran asya kökenli sabarların adıyla anılmaya başlandı. yunan kaynaklarında saparta, arap kaynaklarında ise sabarta olarak geçen yörenin bugünkü ismi olan "ısparta" da buradan gelir.

  m.ö. ııı. yüzyılda pergamon (bergama) krallığı'nın yönetimine giren sabarta, kısa bir süre selevkosların hükmünde kaldıktan sonra tekrar pergamon krallığı'na bağlandı. m.ö. ıı. yy sonlarında roma imparatorluğu tarafından ele geçiridi. daha sonra doğu roma uygarlığının sınırları içinde kaldı. vııı. yy başlarında bir süre arap uygarlığı tarafından yönetildi. xııı. yy itibarıyla türklerin yerleşmeye başladığı yörede selçukluların egemenliği başladı. selçuklu uygarlığının parçalanmasından sonra bu yöre, hamidoğulları beyliği tarafından yönetildi. onun peşinden gelen osmanlı döneminde de "hamideli" ve "hamidiye" olarak anıldı. il merkezi olan ısparta kentinin ismi ise hamidabad'dı.

  eski bir yerleşim yeri olan ısparta ilinde, 1920'lere dek türkler, rumlar ve yörükler ile xıx. yüzyılda kafkasya ve rumeli'nden gelen göçmenler, geleneklerini devam ettirerek bir arada yaşıyordu. istiklâl mücadelesi'nin kazanılmasından sonra, nüfus mübadelesi yapılarak burada yaşayan rumlarla yunanistan'da yaşayan türklerin göçle karşılıklı yer değiştirmeleri, yörenin kültürel ve ekonomik yapısında değişimlere yol açtı.

  hayvancılık ve dokumacılık, yörükler arasında oldukça yaygın bir uğraştı. geleneksel yöre dokumacılığının desen çeşitliği bakımından zengin olduğu görülür. dokumalarda insanlar, hayvanlar, efsanefî yaratıklar, çeşitli toplumsal olaylar ve günlük olaylar motif olarak kullanılmıştır; her desenin bir anlamı ve öyküsü vardır. eskiden yörede kilim dokumacılığı halıdan çok daha yaygındı. ama, xıx. yüzyılın ikinci yarısında halı dokumacılığının ve eyer işçiliğinin önemi giderek arttı. ısparta'da gül yetiştiriciliği ise 1877-78 osmanlı-rus savaşı sebebiyle yöreye gelen göçmenlerle başlamıştır. yörede gül yetiştiriciliğinin ve dokumacılığın yanı sıra, tabakçılık, semercilik ve urgancılık da kökleri çok eskiye dayanan ve günümüzde de özgünlüğünü korumaya devam eden geleneksel el sanatlarıdır. ısparta'nın ekonomik ve yöresel yaşantısının özgünlüğünü kaybetmeden devam eden bir diğer geleneksel etkinliği de erkeklerin çorap örmesidir.