1. idarenin taşınmaz mal edimleri usulünde istimval istisnai durumlar için geliştirilen bir modeldir. olağanüstü dönemlerde idarenin ihtiyaç duyulan taşınır malları elde etme yöntemidir.

    diğer adı rekizisyon olan bu usul, kanuni dayanakla kullanılmak zorundadır. anayasa'da olağanüstü dönemlerde vatandaşlara getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri belirtilmektedir. yine savaş ve savaş benzeri bir durumun ortaya çıkması halinde de bu usul kullanılabilir. anayasa dışında sıkıyönetim kanunu, olağanüstü hal kanunu gibi kanunlarda da istimval hükümleri yer almaktadır.
    ae