1. abi
 2. "psikanaliz bize, birinin iyiliğini istemek kadar yıkıcı bir şey olmadığını öğretir; çünkü siz kendi iyinizi diğerine yansıtırsınız ve sonra, ona empoze etmeyi denediğiniz bu ünlü iyiyi bir gün gelir ödetirsiniz. nihayet, ötekinin "iyiliğini" ne pahasına olursa olsun istemek yıkıcıdır..."

  (bkz: no kid - çocuk yapmamak için 40 neden - corinne maier)
 3. platon'un felsefesine göre en yüksek idea'dır.
 4. karşılıksız olarak yapılabileceğine inanmadığım olgu. bu bazen ölümsüz bir hayatı garantilemek için olur, bazen vicdani rahatlık için, bazen kendini zorunda hissettiğin için ki bunlar en masum sebepler diyebiliriz. bu durum sadece insan içinde sınırlı değildir doğanın işleyişine baktığımızda her şeyin bir nedeni olduğunu fark ederiz. çarkın bir şekilde işlemesi gerekiyor değil mi?
  r2-d2
 5. iyilik dediğimiz konu toplumun verdiği ödevlerden, kısaca ahlak kurallarından olabildiğince farklıdır. sadece kavram karmaşası sebebiyle bazılarımız böyle sanıyor olabilir. iyilik bir genel kanıdan çok empati yeteneği gerektirir. bir durumun başkasının başına gelmesi bile seni rahatsız ediyor ve o insana yardım etmek istiyorsan buna iyilik diyebilirsin. ancak herhangi bir kural seni buna itiyorsa hadi ama buna da iyilik demeyelim istersen.

  bu da beraberinde şunu getirir aslında bir insan empati yeteneğiyle iyilik yapmaya çalışmıyorsa sağlamından bir kişilik problemi vardır.
 6. ne zaman türk kızılayı'na kan bağışı yapsam içimde buram buram hissettiğim eylem, vicdani tatmin kaynağı. ah bir de bir kaç gün sonra mesaj atmaları... " üç kişiye hayat, doğaya ise bir fidan armağan ettiniz."
  bguem
 7. iyilik, dahası 'iyi insan' tanımına bir gedik açarak ilerleyeyim. iyi ve kötü'nün getirisi ya da sağladığı kavramlaştırdığı olgu, ''doğru ve yalnış'' düzleminde ele alırsak daha iyi yol alırız diye düşünüyorum.

  yeni doğan bir çocuğa, belli bir yaşa kadar aşılanan ahlâksal değerlerin tümü bireysellikten ziyade sürücüllüğe uyumlu bir varlık kazanılmasını sağlar. ait olduğumuz toplumun etik kurallarina uyum göstermek elzemdir. eğer özgür irade insan doğumundan sonra yaygın olarak saglansaydı, toplum yapılanması imkansız olurdu zaten. dünyanın her yanında bu böyle. kazınarak şekillenmiş ahlaksal değerler piramidiyiz bi'nevi. insan davranışı ve bu tür etik değerleri, farklı toplumlarda, farklı kültürlere istinaden tüm insanlığı kapsamaz ve zamanla değişkenlik gösterir. toplum, 'iyi'nin sağladığı yol olarak 'doğru'yu özümser aslında. otobüste bir yaşlıya yer vermenin iyi olduğunu değil doğru olduğu etik olarak kavramsallaştırır. 'iyi' sadece kurallar ve öğretiler dışına çıkarılmadığı sürece toplum tarafından övgüye layık görülür. sistemin kuralları, hukuk kuralları, kültür-töre kuralları ve ebeveyn kuralları; yaşamını sürdürdüğün toplumun aşıladığı ve/ya dayattığı tartışmasız kurallar yetkesine bağlılığın seni ''iyi'' bir birey yapar. dolayısıyla iyi bir insan'ın vücuta dönüşmüş, yanlışlardan sıyrılmış haliyle 'doğru'yu temsil etmiş olursun.. zamana göre kültürle değişen 'iyi' insan modelini örneklersek; bir kadının yüz yıl önce eşinden boşanması düşünülemezdi toplum nezdinde, 'ahlâk' yoksunu bir birey olarak 'kötü' damgasını yemesi kaçınılmazdı. günümüzde bir kadının boşanması (kısmen kültürel-ahlâksal varlığını korusa da) gayet de doğal karşılanan bir mefhuma dönüşmüştür. günümüzde hiç kimse kız kardeşi veya annesi boşandı diye 'kötü'-'ahlaksız' gözüyle bakmaz ya da değerlendirmez, en fazla 90 yaşındaki nine-dede yanlışından dem vurur.

  insana öğretilen iyi ve kötü, tamamiyle bize ezberletilmiş ahlâksal değerler bağlamında albenisi olan erdemlerdir. zira doğru'ya giden tek yol iyi'den, kötü'ye giden tek yol yalnış'dan geçer. sonuçta her insanı yaratan koşullardır. benim fikrim, 'iyi' sonucunda doğru'ya ulaştıracak bir araç ama, asla ''amaç'' değildir. akabinde iyi, 'doğru'ya ulaşmamız için yapılan eylemlerdir' demek daha akıllıca gibi..

  devam editi: bilimsel bir belgesel vardı bulamadım, ilerde bulursam eklerim. belgeselde iyi ve kötü'nün insanoğlunda doğuştan mı, yoksa sonradan mı kazanılan bir kavram olduğu araştırılıyordu. belirli sınıf yaş aralıklı çocuklar üzerinde yapılan bir test. misal 20 aylık bebeğe bir beyaz, bir de siyah ayı gösteriyorlardı. perdenin arkasından, ( bizdeki hacivat-karagöz oyunu gibi ) siyah ayı beyaza saldırıyor, beyazda kaçıyor habire; bazen çırpınıyor, bazen mazlum oluyordu vs. sonra bebeğin önüne iki ayıyı da bırakıyorlardı, bebek, beyaz olanı seçiyordu. belki 10'dan fazla bebeğe yaptılar her seferinde şiddet uygulayan değilde, şiddete maruz kalan seçiliyordu. hatta değişiklik yapıyorlardı ( hani renk etkisi var mı diye ) sonuç yine aynı. yani şiddet yapan hiç tercih edilmiyordu. doğuştan insan'da kötüye yönelme, kötüyü arzulama gibi eğilimlerinin olmadığını gösteriyordu test sonuçları. ki zaten 7 yaşına kadar belli gruplarla, türlü çeşit testler yaparak bu sonuca ulaşıyordu uzmanlar. doğuştan kötü'ye yönelecek, kötü'yü ayırt edebilecek bir olgu yok insanda. dışsal etkilerle biz salt doğru seçime yönleniyoruz aslında. ve, bu yönlendirmeleri algımızda olumsallaştırmak için vicdanımıza başvururuz.. bu yüzden vicdan'ın karar verme mekanizması dünyanın farklı toplumlarında, farklılık göstermesi de doğaldır; zira vicdan, kararını verirken beslendiği tek otlak öz'ümüzdeki ahlaksal edinimlerdir. hakkarideki bir kız çocuğu, bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği zaman ve ilişki duyulduğunda o kızın, ailenin herhangi bir birey tarafından öldürülmesi kızın babasının 'vicdanım rahat' 'namusum temizlendi' demesinin, bize göre vicdansızlığın yüz karasıdır. halbuki sorsan kendi ahlaksal değerlerini referans alarak vicdanen gerekeni yaptı. bizler 'iyi'yi ilk önce kendimiz ve sevdiğimiz insanlar için isteriz. belki çok azımız tüm insanlığı kapsayacak şekilde mümkünmertebe arzular ona göre yaşamımızı, değerlerimizi şekillendiririz. var olduğumuz toplumda --doğru olarak- verdiğimiz kararlar, vicdanen rahatım diyerek yaptığımız iyilikler genel anlamda dışsal alışılmış, öğretilmiş kavramlardan başka bi'şey değildir. ben bir iyi'lik yaptım, çünki etik doğruluk bunu gerektiriyor. yere düşen bir insanı kaldırmayarak kötülük yapmış sayılmazsın ama, yalnış bir tavır sergilemiş olursun. -vicdan- mekanizması bazen toplumsal ahlâka aykırı karar vererek, kendi algılandığımız bir doğru'ya ulaştırır bizi fakat bu seferde 'ayıptır-günahtır' çarkları dönmeye başlar.

  işin aslı, biraz kurcaladığımızda, tarihsel olarak veya çağımıza göre; iyi nedir, ya da kötü nedir sorularının cevapları muğlaktır. ( hani bazen karşılaşırız insanların 'neye göre, kime göre' tartışmaları ) her toplum kendi ahlâksal öğretilerinden yola çıkarak ''iyi-kötü'' kavramın etik öz'sel davranışına izole eder. mutlak 'doğru'ya ulaşmamızın ( bana göre ) tek yolu var. dünya'daki uygar bütün toplumların ahlâklarının nüfuz ettiği yaşam modeline bakarak kendi, öz'ümüzü en evrensel 'doğru' sayılacak birer tabu kurmak. nitekim alışılagelmiş sebeplerin geçersiz olduğu, değişimsel bir model benimseyerek evrensel değerleri her açısıyla insanlığa faydalı bir modele dönüştürmek. yani ahlâkımız, eylemimiz bazında kendi iyiliklerimizi olduğu kadar diğer insanların iyiliğine de mümkün olabildiğince çok önem vermeye sevk edecek şekilde inşa edilmeli.

  not: arkadaşlar burada bilimsel makale yazmıyoruz, fikrimizi karalıyoruz sadece, o kadar.
 8. buraya yazıldıktan sonra bir anlamı kalmayan erdemli insan davranışı.
 9. görecelidir.

  bazen sana, hiç kimsenin iyilik yapmamasını istersin.

  nedeni basit; minnet altında kalmak. bu psikoloji insanı yoruyor. hem de çok...
 10. "karşılıksız yapılan yardım" anlamına gelen sözcüğümüzdür.