1. fransız ihtilali döneminde kaosa sürüklenen fransa'da bir çok karşıt grup oluşmuştu. jakobenlerden bunlardan birisi idi. tüm ayaklanmalara ve karşıt görüşteki gruplara ve dışardan gelen bir çok işgale karşı jakobenler zorbaca bir politika ile karşılık verip bir çoğunu yok etmeyi başarmış ve fransada iktidar olmuş, yeni yasalar çıkarmış, bugunkü fransa'nın temellerini atmış aydınlanmacı, devrimci grubun yaptıklarının ahlaki olup olmadığı tartışma konusudur. zira o dönem, siyasi grupların ve halkın politik ve diplomasi ile ortak paydada toplanmasının imkansız olduğu bir dönemdir.
  jakobenlerin dönemin şartlarına göre yaptıkları pek te kötü görülmese de yine de binlerce hangi tarafı tutacağını bilemeyen şaşkın ve masum halkın öldürülmesine sebebiyet vermiştir. gün gelmiştir jakobenler sivil halkın ve karşıt grup ve görüşlülerin kellelerini giyotine vurmuş, gün gelmiş diğer gruplar jakobenler ve halkın kellesini giyotinlere teslim etmiştir. yapılan toplu katliamlarda kellesi uçurulan insanların çıplak bedenleri tepeler haline getirilip yakılmıştır.
  zamanla bu örgüt tepeden inmeci, dayatmacı, zorba ideoloji kabul ettirme uygulamaları hasebiyle jakobenizm teriminin çıkış noktası olmuştur.
  (bkz: kansız devrim olmaz)
  (bkz: jakobin)
  (bkz: jironden)
  (bkz: ittihat ve terakki)