1. bir çok konuda gerçekle alakasız, giriş-gelişme-sonuç bakımından iyimser bakış açısının ürünü olan filmlerin kahramanıdır. çok iyi bir oyuncu olduğu otoriteler tarafından kabul görmüş bir aktöre bok atmaya şafağım yetmez. ama filmler maalesef.