1. özellikle eğitimde pragmatizmi önemseyen sosyolog. türkçeye bir çok kitabı çevrilmiş ve uzun yıllar eğitim programlarının oluşturulmasında baş ucu kaynağı olarak kullanılmıştır.
  2. türkiye'de köy enstitüleri john dewey'in bilimsel görüşlerine göre kurulduğu için uygulamaya ağırlık verilmiştir. kısaca çocuk yaparak öğrenir demiştir.