john maynard keynes

Kimdir?

john maynard keynes, (d. 5 haziran 1883,cambridge - ö. 21 nisan 1946 sussex, ingiltere) radikal düşünceleriyle ekonomide çığır açan britanyalı iktisatçıdır.

ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. bu düşünceleri daha sonra keynesci ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir. temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik poltikalardır. yatırımları faiz ve sermayenin marjinal etkinliği yardımıyla açıklamaktadır. ekonomi daima tam istihdam denge düzeyinde bulunmamaktadır. ekonomide eksik istihdam ve atıl kapasite vardır. ekonomideki işsizlik gayri iradi işsizlik olarak adlandırılmaktadır.

keynes'in en ünlü eseri 1936 yılında yayınlanmış olduğu, istihdamın, paranın ve faizin genel teorisi (the general theory of employment, interest and money) ya da kısa adıyla genel teori diye bilinen kitaptır.
  1. kapitalizmin ateşine en çok odunu atan abimiz. iibf bölümü öğrencilerinin çoğunun okumuş olduğu iktisatla alakalı derslerin baş kaynağı.
  2. iktisatta çığır açmış, biz kpss alan sınavı öğrencilerinin her şeyini ezberlemeye mecbur olduğu iktisatçı. kendisinin görüşlerini kesinlikle destekliyorum özellikle klasikçilere verdiği ayarlara bayılıyorum. abi uzun dönem e girmediğin için de çok sağol be.bir de onunla uğraşacaktık herkes ölüdür deyip kestirip atmışsın ne de iyi etmişsin adamsın adam
  3. 1929'da yaşanan dünya ekonomik buhranı'ndan sonra ortaya çıkan modern makroekonominin fikir ağası saygıdeğer iktisatçı.
  4. istihdam, faiz ve paranın genel teorisi kitabıyla ortaya attığı fikirlerinin büyük buhranda doğrulamasıyla yıldızı parlayan, ancak 70'li yılların başında yaşana ve stagflasyon olarak adlandırılan -işsizlik ve enflasyonun bir arada olması- krizle teorisi ciddi ölçüde çöken ingiliz iktisatçıdır.

    türkiye'de iktisat alanında verilen eğitimler ekseriyetle keynesyendir.
    kalba