1. farklı ülkelerde yönetime dair farklı uygulanış şekli olsa da ortak paydada kurul tipinde yönetsel bir organ.

  ingiliz parlamenter sisteminin buluşudur. 13. yy'da hükümdara devlet işlerinde yardımcı olması için parlementonun onayladığı kişilerin görev yaptığı, günümüzde de varlığını sürdüren privy council (danışma kurulu) teşkil edilmiştir. 16.yy'da bu kurul içinden hükümdarın güven duyduğu kişiler cabinet adıyla oluşturulan alt kurulda toplanmaya başlamıştır. bu kuruldan birisi de hükümdar tarafından primus inter pares (eşitlerin birincisi) seçilirdi.

  türkiye'de; başbakanın başkanlığında bakanlardan oluşan kurul aynı zamanda hükumet, bakanlar kuruludur. cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunu toplayabildiği gibi bakanlar kurulu toplantılarına başkanlık yapabilir. başbakan başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, başbakanın kabinesini oluşturmaktadır.

  fransa'da; başbakan başkanlığında bakanlar ve müsteşarların oluşturduğu kuruldur. bakanlar kurulu ise cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlardan oluşur.

  ingiltere'de; önemli sayılan çekirdek bakanlardan oluşan kuruldur.

  abd'de; başkanın bakan niteliğindeki sekreterler ve bazı kurmay örgüt yöneticileri ile oluşturduğu kuruldur.
  ozee