1. amelogenin, dna'nın kadına mı, yoksa erkeğe mi ait olduğunu saptamakta kullanılan bölgedir. aslında bu bölge diş minesinin oluşumundan sorumludur. cinsiyetle ilgisi yok gibi görülsede kadınlar iki tane x kromozomu, erkekler bir x ve bir de y kromozomu taşır. gerek x, gerekse y kromozomları üzerindeki amelogeninin, x kromozomundaki boyu, y’dekine oranla biraz daha kısadır. bu yüzden, amelogenin incelemesinde birbirine eşit iki kısa parça elde edilirse, elektroforezde tek çizgi görünür, dolayısıyla sahibinin kadın (xx) olduğu sonucuna varılır. buna karşılık biri uzun, diğeri kısa iki parçanın oluşturduğu iki çizgi görülürse, çalışılan örneğin kaynağı, erkektir (xy).

    döllenmelerin yüzde 8 kadarında bir kromozom anomalisi gözlenir ve bunların binde 995’i düşükle sonlanır. canlı olarak doğan binde 5’inin yarı kadarında etkilenen, cinsiyet kromozomlarıdır ve kimi zaman bireyin dış görünüşü, yani fenotipiyle, genotipinin birbirini tutmamasıyla sonlanır. kısacası, bireyin nüfus kağıdında yazan cinsiyeti ile, dna düzeyindeki genetik cinsiyeti birbirini tutmaz.

    bazı faili mechul cinayetlerde katilin bıraktığı dna'dan erkek olduğu tespit edilir. polis bir erkek katili arar. ancak yukarıda yazdığım durumdan dolayı katil bir kadındır. bu yanılmanın soruşturmayı nasıl açmaza sokacağını varın siz hesaplayın.

    bu tecavüzlerde de görülür. türkiyede bir tecavüz mağdurundan alınan örneklerde böyle bir durum saptandı. sperm dna' sı bir kadını gösteriyordu. sanık bile şaşırmıştı.