• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
kadının görünmeyen emeği - gülnur acar savran
kadınların ezilmesinin maddeci bir tahlilini geliştirmek, maddeci bir feminizmin temellerini araştırmak. bunun için de kadınları tâbi kılan somut pratiği, kadınlarla erkekler arasındaki nesnel, maddi çıkar çatışkısını ortaya koymak; kadınların harcadıkları emeği görünmez olmaktan kurtarıp adını koymak. işte 1970'lerde batılı feministlerin uğraştıkları en temel sorunlardan biri buydu.elinizdeki derleme, maddeci bir feminizm sorunsalı çerçevesindeki tartışmalardan bazı örnekler sunuyor. bu makalelerde, erkek egemenliğinin tarihsel kökenleri, özgül bir üretim tarzı olarak patriyarka, ev emeği, patriyarka ve kapitalizm ilişkisi ele alınıyor, marksist bir feminizmin olanakları ve koşullarını da araştırılıyor. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. aslında gülnur acar savran ve nesrin tura demiryontan'ın birlikte hazırladıkları bir kitap.
    içindeki makaleler esas olarak 60’lı, 70’li yıllara ait tartışmalara ilişkin olsa da, ilk basımın önsözünde söyledikleri bugün de geçerliliğini koruyor,
    "bizce yazıların tarihlerinin eski olması kendilerinin aşılmış olduğu anlamına gelmiyor. erkek egemenliğinin maddi, nesnel temellerini belirlemenin, bu egemenliğin yıkılmasına ilişkin bir politika geliştirmek için son derece önemli olduğu kanısındayız. öte yandan, baskıcı, hiyerarşik, sömürüye dayalı her tür ilişkinin köklü dönüşümlerle ortadan kaldırılması perspektifinin ise hiç eskimediğini düşünüyoruz."