1. kafka'nın eserlerinin karakteristik bir özelliği olan bilinmezlik olgusuna binaen türetilmiş bir kelimedir. kafkaesque konuşma dilinde bürokrasi labirentleri içinde gidip gelmeye zorlanmak gibi, gerek olmamasına karşın karmaşık ve sinir bozucu deneyimleri betimlemek için kullanılmaktadır.

    edit: düzeltme için verguzbay'a teşekkürü bir borç bilirim.