1. yeşilçam'dan bize miras kalan dayak türü.

    oluşturulan çemberin ortasına alınan kötü kadın veya tam tersi filmin ana kahramanı olan fakir ama gururlu erkeğe düşmanlarınca atılan şamarlar silsilesiyle vuku bulur.

    dayak yiyen vatandaş çekimi için kameraman şamardan şamara bir o adama, bir bu adama doğru koşar. dayak bittiğinde kahramanımızın dudaklarından çenesine doğru kıvamı seyreltilememiş yemeklik salça uzanmaktadır.