• youreads puanı (8.50)
 1. aşık daimi'nin insanlığı övgülediği bir türkü.

  kainatın aynasıyım
  madem ki ben bir insanım
  hakk'ın varlık deryasıyım
  madem ki ben bir insanım

  insan hak'ta hakk insanda
  arıyorsan bak insanda
  hiç eksiklik yok insanda
  madem ki ben bir insanım

  ilim bende kelam bende
  nice nice âlem bende
  yazar levh-i kalem bende
  madem ki ben bir insanım

  bunca temenni dilekler
  vız gelir çark-ı felekler
  bana eğilsin melekler
  madem ki ben bir insanım

  tevrat'ı yazabilirim
  incil'i dizebilirim
  kur'an'ı sezebilirim
  madem ki ben bir insanım

  ene'l-hakk'ım ismim ile
  hakk'a erdim cismim ile
  benziyorum resmim ile
  madem ki ben bir insanım

  daimîyim harap benim
  ayaklara turap benim
  aşk ehline şarap benim
  madem ki ben bir insanım
  abi