1. kalenderîlik'ten gelir.

    10. yüzyılda iran'da, horasan melametiliği'nden kaynaklanan bir sufilik akımı olarak ortaya çıkan 12. yüzyılın sonunda cemaleddin-i savi adlı iranlı bir sufinin gayretiyle teşkilatlanarak orta doğu'da ve orta asya'da geniş taraftarlar toplayan bir tasavvuf akımıdır. kalenderîler, mala, mülke ve şöhrete önem vermeyen, toplumdan önemli ölçüde kendilerini tecrid etmiş, kanaat anlayışına sahip bir topluluktu. kalenderilik, yaşadığı toplumun nizamına karşı çıkararak dünyayı kaale almaya değer görmeyen ve bu düşünce tarzının günlük hayat ve davranışlarıyla da açığa vuran tasavvuf akımıdır. kalenderîlik söz konusu mistik temelini ve sosyal niteliğini tarihî akış içinde islâm dünyasının çeşitli yerlerinde ve değişik zamanlarda yeni unsurlarla zenginleştirerek geliştirmiş ve hep muhalif bir çevre olarak süregelmiştir.

    istanbul vezneciler'de kız yurdu yanında küçük bir cami vardır, adı kalenderhane camisi'dir. killiseden bozma bu cami çevresinde asırlar boyu kalenderî dervişler ikamet etmiş. cami de adını buradan alır.