1. sadece vezir ve sadrazamların giydiği büyük kavuk. aynı zamanda kocaman, heybetli anlamında sıfat olarak da kullanılır.