1. tüm gücü ve beraberinde gelen şiddetin genişletilebilir sınırını elinde tutmak isteyenlere dolaylı katkı sağlamak, çoğu kez istemeyerek acının kaynağını sağlamak ve acıyı duyumsayanların acının varlığını değişmez kılmaları.

    kaynağını franz kafka'dan alır: "...derken yarı bitkinlik, yarı tiksintiden, soylu, kamçıyı elinden yere düşürür, dayak yiyen ise kamçıyı yerden kaldırıp ona uzatmakla yükümlüdür, ancak bunun üzerine gidip ötekilerin arasına da karışabilir."