kamile imer

Kimdir?

1946’da Salihli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1967).

1974’te doktorasını tamamladı, 1985’te doçent, 1992’de profesör oldu. 1979-1980 yıllarında Viyana Üniversitesi’nde Dilbilim ve Doğubilim (Orientalistik) Enstitülerinde araştırmalar yaptı.

TRT Ankara Radyosu’nda çalıştı (1967-1971). Ankara Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Kursu Müdürlüğü’nde okutman olarak ders verdi (1971-1977). Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde; önce Türk Dili ve Edebiyatı, kuruluşundan itibaren de Dilbilim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (1977-2001). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yaptı (1999-2004) ve bu üniversitede Eğitim Fakültesi’ndeki Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü kurdu. Başkent Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde (2005-2007) ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde (2005-2006) ders verdi.

1980-1983 yıllarında Türk Dil Kurumu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı ve aylık Türk Dili dergisinde yazı kurulu üyesi olarak çalıştı (1982-1983). 1990’daki ilk sayısından itibaren 2010 yılı sonuna kadar Dilbilim Araştırmaları (DA) adlı süreli yayının eş editörü ve aktif yayın kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Ayrıca Türk Dilleri Araştırmaları adlı süreli yayında Yayın Kurulu Üyesi (1992-1999), Ankara Üniversitesi Yayın Etkinlikleri Komisyonu Üyesi (1995-1996), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İnsan Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi
(1993-1995), Kültür Bakanlığı Dünya Klasikleri Yayın Danışma Kurulu Üyesi (1997-2001), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyesi (2000-2004) olarak da görev yaptı. 1987’deki 1. Ulusal Dilbilim Kurultayı’ndan itibaren çeşitli yıllardaki ulusal ve uluslararası Türk dilbilim kurultaylarında (ICTL) düzenleyiciler arasında yer aldı ve seçici kurul üyeliği yaptı.

1973’te ‘Cumhuriyet Çağında Dilimiz’ konulu Yunus Nadi Armağanı’nda üçüncülük, 1999’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dalı Bilim Ödülünü aldı.

Yurt içinde ve dışında düzenlenen toplantılara bildirilerle katıldı, özellikle dilde değişme, dil ilişkileri, dil ve toplum ilişkileri, dil planlaması alanında makaleler yayınladı. Ortak yayınlar ve editörlükler dışında başlıca yapıtları şunlardır: Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi (1976), Türkiye Türkçesinde Kökler (1976), Dil ve Toplum (1990), Türkiye’de Dil Planlaması: Türk Dil Devrimi (1998, ikinci baskı 2001), Dilbilim Sözlüğü (2011, A. Kocaman ve S. Özsoy ile birlikte). http://kamileimer.com.tr/
  1. dil ve toplum adlı kitabıyla toplumdilbilim alanını türkiye'ye tanıtmış yazar ve bilim insanı.
    (bkz: dil ve toplum - kamile imer)
    ugo