1. türk dil kurumun'da ki açıklaması "çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak".
    türkiyeye, gündemimize,hayatımıza nasılda cuk oturan bir kelime kaniksamak.
  2. olumsuz bir durumun mükerrer defa vuku bulması neticesinde olağan ve normal kabul edilmesi.
  3. en önemli etkisi umursamamak olan eylem.