1. oldukça zengin kimyasal bileşiklere sahip olması ve bu kimyasalların çıkartılması amacıyla sovyet döneminde kimi zaman kurutulmuş bir körfezdir. hazar denizi ile küçük bir bağlantısı olsa da dünyanın en büyük lagünü olarak kabul edilir.