1. basit bir insan davranışı deneyinde ismi kullanılmaktadır. öyle ki ;

  kara kutu adında bir kutunun olduğunu varsayalım. kutunun giriş ve çıkış uçları bulunmakta ve bu uçlar aracılığıyla kutuya belirli sayılasal değerler , "girdi"ler verilebiliyor. kutu kendisine verilen sayısal değerler üzerinde bazı işlemler yaparak diğer ucundan başka değerler , "çıktı"lar üretiyor. verilen sayısal değerler üzerinde işlemler yapabilen kutunun nasıl çalıştığı bulmak isteniyor. kutunun giriş ve çıkış uçları belirleniyor ve deneme başlıyor.

  1. deneme
  kara kutunun ucunda 1,2,3 gibi sayısal değerler verildiğinde , çıkış ucunda 2,4,6 gibi çıkış değerleri elde ediliyor. sonuçlara bakarak kutunun işlevinin giren değeri iki ile çarpmak olduğu sonucuna varılıyor. daha sonra sonuç pek doyurucu bulunmuyor. çünkü kutunun düşünüldüğünden daha karmaşık olduğu ve çevredeki ışık ve ses miktarına göre işleyişini değiştirdiği söyleniyor.

  2. deneme
  aynı deney karanlık bir odada yapıldığında , yukarı verilen giriş değerlerine karşılık olarak 1,4,9 çıkış değerleri elde ediliyor. bu denemede kara kutunun karanlıkta verilen giriş değerlerinin karesini alarak çıkış değeri verdiği gözlemleniyor.

  3. deneme
  yukarıda yapılan denemeler sessizlikte yapılan denemelerin sonuçlarıdır. yüksek düzeyde gürültü koşulları içinde yapılan deneyde, sessiz koşullar altında elde edilen değerlerin yarısının elde edildiği görülüyor.

  deneyde varılmak istenen ve anlatılmak istenen öz ise;

  "aynı uyarıcılar (davranışlar) aynı kişi tarafından farklı koşullarda farklı tepkiler oluşturmasına neden olabilir."
  du