1. yürek eğrisi de denilen eğri. denklemi kutupsal koordinat sisteminde ro=a(1- sin(teta)) olan doğada da gözlemlenebilen eğrilerdir*.