1. yanlışlığı ispatlanana kadar bir durumun doğru kabul edilmesi. kanunda bir konuda karine varsa, ispat yükü bunu iddia eden kişide değil aksini savunan kişidedir. bunlar adi karinelerdir, bir de kesin karine vardır ki bunların aksi ispat edilemez. hukukumuzda en bilinen örnekleri;

    (bkz: babalık karinesi)
    (bkz: masumiyet karinesi)
    (bkz: ölüm karinesi)