1. mütekabiliyet ilkesinin diğer adı.

    uluslararası ilişkilerle ilgili bir terimdir. kabaca bir ülkenin diğer ülkeye karşı tutum ve davranışlarının diğer ülkece o ülkeye uygulanması diyebiliriz. en klasik örnekleri başka bir ülkede mülk edinme, vize uygulanması gibi konulardır.

    çok işlemez, çünkü günümüzde ülkeler, özellikle kendilerinden güçlü ülkelere karşı olan tutum ve davranışlarında karşılıklılık ilkesinden çok ulusal çıkarlarını ön planda tutuyorlar.