1. fularımızı çıkarmadan gerek filmi gerek kitabını çekinmeden özgürce tartışalım arkadaşlar.
    kuzuların sessizliği'ne sessiz kalmayalım.