1. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olan divanu lügati't-türk'ü yazan kişi. asıl adı mahmud bin hüseyin muhammed'dir. 1008-1105 yılları arasında yaşamıştır. türkçenin lehçelerini ve arapçayı iyi bilirdi.