1. sosyal psikolojinin inceleme konularından gruplar arası ilişkiler çerçevesinde karşımıza çıkan, yakınlara (iç gruba) öncelik ve avantaj sağlama ya da dış grubun önünü tıkamaya yönelik eylemler bütünü. favoritizm.
    ugo