1. kazaklar

    kandinsky tanımlanabilecek hiçbir nesneyi göstermeyen bir tabloyu sergileyen ilk ressamdır. soyut sözcüğünü kullanmayarak(doğru tanımlamadığını düşünürmüş) bunun yerine nesnel ya da figüratif olmayan terimleriyle sanatını tanımlamış. müziği resmetmek fikri üzerinden yola çıkan birçok ressamın ardından kandinsky'nin form ve renk biçemi ressamın saf ruhsallığı temsil eden yeni bir yola çıkmış.

    sanatta ruhsallık üzerine adlı bir kitap yazmış, tablolarındaki saflığın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışmış.

    işte bu yolda yaptığı ilk deneme, yani rengin müziğini imgelediği ilk denemesi kazaklar adlı bu eseridir. eser londra'da sergileniyor. yolunuz sherlock'un kentine düşerse mutlaka gidip görün.