1. hint avrupa kavimi olan m.ö 600 lü yıllarda fransanın güneyinde yaşayan ve kendine ait dinsel ayinleri, bazı figürleri bulunan kavim.

    anadolu'da kızılırmak ve ankara çevresine kadar olan bölgede yaşadıkları bilinir.
  2. iskoçlar, irlandalılar ve galliler keltdirler.
  3. din adamlarına druid denen pagan topluluk.
  4. turuncu, kızıl saçlı ve çilli birisine rastlarsanız o kişide kelt geni vardır.