• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
kemal atatürk ve çağdaş türkiye - johannes glasneck
gazi mustafa kemal (1881-1938) ve türkiye modern tarihi, ilk başarılı proleter devrimi, rusya'daki 1917 ekim devrimi ve sovyetler birliği'nin varlığı ile birlikte anlaşılabilir. bu kitapta, batılı propagandasının fikir yasakları ile sınırladığı, ürettiği "kör noktalar" doldurulmaya çalışılmıştır. okuyucu, genç türkiye cumhuriyetini, atatürk'ün doğuşunu ve yağmacı emperyalist güçlerin nasıl kaçtığını canlılıkla okuyabilecektir.
  1. alman yazarın tarihsel maddeci bir bakış açısıyla mustafa kemal atatürk'ün hayatını anlattığı kitap. kitapta mustafa kemal'in çok sayıda savaş karşıtı sözüne rastlanabilir. maalesef, bugünlerde şovenist, ırkçı kesimlerin atatürk savunusunun aksine, mustafa kemal'in arap sömürgeciliğine, turan hayalciliğine ve faşizme karşı nasıl karşı çıktığı, çeşitli kaynaklardan sözleri aktarılarak netçe ortaya konulmaktadır. ayrıca mustafa kemal'in burjuva özelliği dahilindeki devrimciliği, günümüzün turist devrimcilerinin bile göremediği bir netlikte ortaya konulmaktadır.