1. nietzsche'nin güç istenci'nden, şöyle devam edip biten bir cümle;

    ' gelişmenin nihai biçimlerini de bir 'kendinde şey' olarak gelişmenin arkasına yerleştirmemeliyiz. '

    yani güç istenci'nin sonluksuzluğunda, bu sürecin şu andalığını bir 'son hal'mişcesine alıp buna göre 'kendindelikler' üretmenin yanılsama olduğunu imler.