1. abi
  2. insan beyni olarak somutlanabilir.
  3. bencildir. başkasını hiç düşünmez.
  4. aynı zamanda aristoteles fizik kitabında, harekete dair kurduğu neden-sonuç ilişkisinde hareket etmeyen hareket ettiriciye ulaşmıştır. hareketin kaynağının, bir başka hareket eden olamayacağını, çünkü bu dizgenin sonsuza kadar gideceğini düşünmüş, hareket etmek, zaman ve mekanla ilintili olduğundan, hareketin kaynağının bu ikisinden bağımsız, hareket etmeyen ama harekete ilk devinimini veren bir varlık tasarlamıştır, salt form, kendini düşünen düşünce.