1. elin entarisi boklularına sırf sünni diye vatandaşlık vermek, besleyip el üstünde tutmak.