1. yaşadığı çağın en büyük kişiliği, iranlılar tarafından ilk insan ve yeryüzünün ilk hükümdarı olarak bilinir. insanlar, birlikte yaşarlarken aralarında çıkan anlaşmazlıkları çözecek, bireyler arasında adaleti sağlayacak büyük ve güç sahibi birini aramış ve keyumers'in huzuruna çıkarak bu isteklerini dile getirmişler.

    keyumers, bütün bu istekleri dinledikten sonra, onlardan, dediklerini yapacakları konusunda kesin sözler alarak dileklerini kabul etmiş, ondan sonra da taç giymiştir. yeryüzünde taç giyen ilk kişi odur. yönetimde bulunduğu dönemlerde insanların mutluluk ve huzur dolu günler geçirdiği keyumers, ıstahr bölgesinden hükümdarlık yapmış ve kırk yıl ya da daha az bir süre egemenlik sürmüştür.

    şehname'ye göre keyumers ilk hükümdardır. taht ve tacı ilk icat eden, ilk taç giyen ve tahta çıkan odur.