1. atar damarın toplar damarın üstüne binip attırması sonucu oluşan yavru damar.
  2. kapiller olarak da bilinir. kılcalın arteryel ucunda kanın glukoz oranı daha fazla iken venöz ucunda karbondioksit derişimi daha fazladır. kan proteinleri herhangi bir patoloji olmadığı sürece damardan dışarı çıkmadıkları için proteinden kaynaklanan ozmotik basınç da arteryel ve venöz uçlar arasında sabittir.
    stars