1. sadece kendi düşündüğüyle ilgilenen, başkalarının düşüncelerine saygı duymayan insanlara saygı duymuyorum.
  2. beyni olduğu halde onunla düşünmek yerine götüyle düşünen insanlara saygı duyulmaz, en azından ben saygı duymam.