1. tek başına veya başka delillerle birlikte kimyasal analize tabi tutulmaya müsait kimyasal maddelerden ibaret maddi bulgulardır. bu nedir? bununla şu ya da şunlar arasında ilişki varmıdır? bunda, şu nesne veya nitelik varmıdır? sorularınla incelenir.
  -patlayıcı maddeler
  -boyalar
  -yanıcı ve yakıcı maddeler
  -barut artıkları
  -narkotik maddeler ( uyuşturucular )
  - ilaçlar
  - diğer kimyevi maddeler
  - zehirli gazlar