1. değer yargılarını reddeden akım. aile, din, mülkiyet tanımazlar. akımın başını çeken isim sofist gorgias'tır. devamını getirip okulunu kuran ise sokrates'in öğrencisi antisthenes'tir. kyon kelimesi yunancada köpek anlamına geliyor. az çok ne ifade ettiğini tahmin edebiliyoruz bu isimden. meşhur diyojen bu öğretiyi eyleme geçirmiş kişidir. hayatını bir fıçının içinde geçirerek dünyevi meşgalelerden uzak durmaya gayret etmiştir.

  bu arkadaşların temel etiği erdemdir. sokrates'in öğrencileri olması ile tutarlı bir yaklaşımdır. erdemi ise özgürlük ve iç tutarlılık diye çerçevelemişlerdir. her türlü gereksinmeye karşı olmanın sonucunda doyum kaynağını bilgi olarak belirlemişlerdir. yine sokrates'in bilgi erdemdir, anlayışına uygundur. dolayısıyla kiniklerin idolü sokrates'tir.

  özetle; insanlar doğal ve sade bir yaşam tarzını benimsemeli, gereksiz çırpınmamalılar görüşünü savunurlar.
  abi
 2. konu ile alakalı, sokrates ile ilgili şöyle bir olay anlatılır: pazar yerinde, mallarla dolu bir tezgahın önünde öylece durmuş ve sonunda bağırmış: ''ihtiyacım olmayan ne kadar çok şey var burada''

  sokrates'in bu tutumu, kinik felsefe için çıkış noktasıdır. bu felsefe, öğreti, sokrat'ın öğrencisi olan antisthenes tarafından başlatılmıştır. gerçek mutluluğun maddi lüks, politik iktidar ve sağlık gibi dış şeylere bağlı olmadığını öğreten bir düstur.

  en ünlü kinik diogenes idi. antisthenes'in öğrencisidir diogenes. bir fıçıda yaşar. hiç malı, mülkü yoktur. diogenes'in bu mizacını en iyi ifade eden şöyle bir olay vardır:

  bir gün diogenes fıçısının önünde güneşlenirken, büyük iskender onu ziyarete gelir. bu bilge insanın karşısına geçip bir isteği olup olmadığını sormuş iskender. isteğinin hemen yerine getirileceğini söylemiş. diogenes) ise ''bir adım yana çekil de, güneşimi kesme demiş iskender'e.