1. türkiye'nin trakyadaki topraklarının kuzeydoğu kesiminde yer alan, batısında edirne, güneyinde tekirdağ, kuzeyinde bulgaristan ve doğusunda karadeniz kıyısı ile çevrili olan 39 plaka kodlu ildir. yer yer eski yerleşimcileri olan traklardan kalma tümülüslere rastlanan bu yöre, çağlar boyunca trakyada, balkanlarda ve anadoluda egemenlik kurmak isteyen medeniyetlerin mücadelesine sahne olmuştur. günümüz kırklareli halkının büyük bir bölümü xıx. yüzyılda ve xx. yüzyıl başlarında balkanlardan gelen göçmenlerden oluşmaktadır.

    il merkezi olan kırklareli kentinin kuruluşuna dair elde veri yoktur. ilin batı kesiminde bulunan bu kent, ıstranca dağları'nın eteklerindeki tepelik bir alan üzerine kurulmuştur. 1924'te kırklareli adıyla il merkezi yapılıncaya dek, doğu roma uygarlığı dönemindeki yunanca adı "saranta ekklesiai" nin türkçesi olan "kırk kilise" olarak anılmıştır. xx. yüzyılın sonlarına kadar, lüleburgaz ilçesinin gerisinde kalarak ilin en büyük ikinci şehri olarak varolmuştur. ilin güneydoğu kesimindeki vize ilçesi, türkiye'nin sakin şehir (cittaslow) unvanı taşıyan kentlerinden biridir. ilin karadeniz kıyısı ile kıyıya yakın yerleri, bünyesinde doğal güzellikler barındırmaktadır.

    kırklareli topraklarının yarıya yakını dağlık alanlardan, yarıya yakını da orta yükseklikte arazilerden ve alçak yaylalardan oluşur. ilin karadeniz'e kıyısı olan doğu kesimi ılıman, ıstranca dağları'nın yükseldiği iç kesimi ise karasal iklim kuşağının etkisindedir. iklimde meydana gelen bu farklılık, ilin doğal bitki örtüsünü de farklılaştırmıştır.