1. bence ilgilendirir.kişilerin ahlakı toplumu oluşturduğu için tümevarım olarak doğru önerme.ahlaksızlara göz yummak kavramın içinin boşaltılmasına sebep oluyor.
 2. ahlak toplumun normalleri demek olduğu için ilgilendiriyor ama ahlak anlayışı da gayet değişkendir , sabit değildir. kapalı kapılar ardında olanlar ahlak değerleriyle ölçülemeyeceğinden kişisel olarak ahlak yoktur , sadece toplumsal olarak vardır. eskiden ahlaksızlık denilen olayların şu an normalleşmiş olması da istesen değiştirirsin algısını sağlıyor. sanırım.
 3. dayatılan ahlak mı?
 4. toplumun işine geliyorsa ilgilendirir.
 5. peki eğer toplumda çoğunlukta olan kişiler "ahlaksızlık" olarak düşünülen davranış ve hayat tarzlarını benimserse ne olur? o zaman bu bahsedilen önermeye bağlı kalırsak asıl ahlaksız, günümüzde kendi gibi düşünmeyen insanlara ahlaksız ve önü kesilmeli olarak bakanlar olur.

  bireyler toplumu oluşturur , var eder. bireyler ve onların ahlaklarıysa değişkendir.

  yani ahlak kavramınım subjektif bir şey olduğunu kabullenmek gerekir.

  toplumun ahlakı tekil kişiler üzerinde etkili ve baskıcı olamaz yani. eğer böyle olsaydı çeşitlilikten ve özgürlükten söz edilemezdi. üstün olan ve korunması gereken toplum değil bireydir ve bireyin ahlak anlayışı değişiklik gösterir.

  toplum baskı uygularsa kendini ayakta tutan kolonlara baskı uygulamış olur. onu ayakta tutan farklılığı ve değişkenliğidir. bu sebeple toplumun kesin olarak belirli bir ahlakı olduğu da söylenemez. günümüzde sayıca fazla olanın haklı olduğu sistemler uygulandığından dolayı ise ahlak kavramı çoğunluğa vurularak düşünülür.

  oysa kişi kendini tanımalı, kendi benliğini bulmalı ve baskılardan kurtulmalıdır.
  toplumun bireyin ahlakıyla "ilgilenmesi" elbette söz konusudur. onu ilgilendirir çünkü zaten zaman içinde ona bağlı olarak şekillenir. yani bu ikili sürekli etkileşimdedir. fakat bu ilgilenmeden kasıt ise insanlarca yanlış anlaşılıp baskıcı ve "bu benim ahlakım, bu çoğunluğun ahlakı, öyleyse doğrudur ve çürük yumurtalar çöpe atılmalıdır!" mantığı ile gün yüzüne çıkmakta olup, farklı olanı yanlış kabul etmelerine sebep olmuştur. asıl yanlış buradadır.

  yani çoğunluğun ahlaksızlık olarak gördüğü davranışlara (sanki bir karar merci gibi) göz yumulmaması durumu söz konusu olursa asıl o zaman ahlak ve toplum kavramlarının içi boşaltılmış olur.
  jole