• youreads puanı (10.00)
 1. kızılırmak parça parça olaydın
  her parçanı bir diyara salaydın
  sen de benim gibi öksüz kalaydın oy

  köprüden geçerken köprü yıkıldı
  üç yüz atlı birden suya döküldü
  nice gelinlerin boynu büküldü oy

  kızılırmak nettin allı gelini
  nasıl aldın allı pullu gelini