1. ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, birbirleriyle akraba birkaç büyük ailenin bir araya gelmesiyle oluşan toplumsal birlik.