1. benzer hedefler uğruna bir araya gelmiş topluluk.

    devlet sistemi içerisinde de klikler bulunur. iktidar savaşları ve darbeler de bu kliklerin çıkar çatışmasından doğar.