1. dna implant ederek klonlamanın önü açıldı. avrupa'da din çevreleri bunlara karşı çıksa da insanlık için büyük adım. klonlanan beden içerisinde ruh var mıdır? klon kendinden bahsetmeye başladığında aslında kendinden mi bahsedecektir yoksa klonlandığı kişiden mi? ruh bilinçtir sözünü çok duydum. ispatlanmış birşey olmamakla birlikte, inandığım birşey de değildir. ancak klon bilinç sahibi olduğunda kendine ait bir kaderi mi olacaktır, yoksa yine klonlandığı kişinin kaderini mi yaşayacaktır? dini bütün arkadaşlardan klonlama ve sorularımla ilgili cevap alabilirsem mutlu olacağım.
  2. tek yumurta ikizlerinde ikiz kardeş neyse, klon da o olacaktır. ne eksik, ne fazla.
  3. bunu cevaplandırabilmek için öncelikle bakınız: varlık felsefesi yani ontoloji

    islami açıdan değerlendirildiğinde; tözün kaynağına dair ontolojik görüşler farklı akımı savunan din adamlarının görüşlerinde de ortaya çıkar.

    1) dualizm: ruh bedenden özünde farklı bir şeydir. ona paralel farklı bir alemde bulunur. bedenle tanrı ya da üstün bir güç tarafından ilişkilendirilir. örnek: ortodoğu dinlerinin klasik yorumları. misal cübbeli ahmet hocaya sorarsan sana dualizmden bahsedecektir.

    2) monizm: ruh-beden ayrımı yoktur. ruhu oluşturan bedendir. örneğin modern zaman tasavvufçusu iddiasında olan ahmet hulusi, ruhun beden tarafından anne karnında 4. ayda elektromagnetik ışınım ile oluştuğunu belirtiyor.

    3) plüralizm: ruh ve beden doğrudan ilişkili değildir. ruh, her yeniden doğuşunda farklı bir bedende bulunur. hatta bu bedenin insan olması da şart değildir. bunun örneği için de hinduizme bakılabilir.