1. ignorance is bliss ile çatışma halinde olan motto. bilgi'nin güç ve otorite getirdiği söylenir burada. oysa, 5-6 haneli maaş alan kimselerin kelime dağarcığı 150-200 kelimeden oluşur. bilgi arttıkca sıkıntı artar. kimisi deliriverir. ancak bilgi, daha ziyade özgürleştirir. zincirlerinden kurtarır insanı. idealar dünyasına vip bilet alınmasını sağlar..

    bilgi, erdem'in dünyadaki izdüşümüdür. kişinin öz farkındalığında açacağı yeni delikler, öğreneceği yeni şeyler kişiyi daha olgunlaştırır. bu minvalde yapılan her ''eylem'' kişiye bir öze-yönelim yaşatır. sonuç olarak bu da, kişinin kendini aşmasına, kendini tekrar etmemesine hatta erdemli bir birey olmasına sebebiyet verir.

    bilgi belki para getirmez. ancak paranın getiremeyeceği şeyleri bırakıverir kucağınıza. aklınızın derinliklerine. bilgi her yöne çekilebilir. çok nötr'dür bilgi.. ahlaktan ve zamandan, kişiden ve etikten bağımsızdır.